Những lý do dự án The Palace Residence nhiều sản phẩm nhưng vẫn “cháy hàng”