Dự án The Palace Residence Vẫn chưa có dấu hiệu “Hạ nhiệt”