‎#1 Dự Án South Riverside NHà Bè | Đăng Ký Nhận Bảng Giá Từ CĐT

Loại: Nhà Phố

Giá (m²): 22 tr/m2

Số căn: 292 nền

Số tầng: 3

Loại:

Nhà Phố

Số tầng:

3

Số căn:

292 nền

Giá (m²):

22 tr/m2