Căn hộ The East Gate

Loại: Căn Hộ Chung Cư

Chủ đầu tư: Công ty cố phần đầu tư & phát triển Thuận Lợi

Giá (m²): 22

Tỉnh thành: SoCon VN

Số block: 2

Số căn: 712

Số tầng: 19

Trạng thái: 2020

Loại:

Căn Hộ Chung Cư

Số block:

2

Số tầng:

19

Số căn:

712

Giá (m²):

22

Tỉnh thành:

SoCon VN