Khu dự án Bà Rịa City Gate là Khu đô thị xanh tại trung tâm hành chính Vũng Tàu. Gần ngay mặt sông