Các Trường Hợp Thu Hồi Đất Không Được Bồi Thường: 22 trường hợp đất đã bị thu hồi nhưng không được bồi thường

cac truong hop bi thu hoi dat nhung khong duoc boi thuong 1 - Có nên đầu tư căn hộ Sun Ponte Residence Đà Nẵng

Theo Điều 82 Luật Đất đai, các trường hợp sau đây sẽ không xảy ra khi nhà nước thu hồi đất:

cac truong hop bi thu hoi dat nhung khong duoc boi thuong 3 - Có nên đầu tư căn hộ Sun Ponte Residence Đà Nẵng

22 trường hợp đất đã bị thu hồi nhưng không được bồi thường

Pháp luật có hai mươi hai trường hợp thu hồi đất không được bồi thường.

Trong trường hợp đất không được bồi thường nhưng chi phí đầu tư vào đất còn lại

 1. Không có tiền sử dụng đất được giao bởi nhà nước. Điều này không áp dụng cho đất nông nghiệp được giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối trong hạn mức giao đất.
 2. Đất được Nhà nước giao cho tổ chức nếu họ thu được tiền sử dụng đất mà không phải trả tiền sử dụng đất;
 3. Đất được thuê bởi chính phủ phải trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhưng đất thuê không được trả tiền thuê do chính sách đối với người có công với cách mạng.
 4. Đất nông nghiệp thuộc sở hữu của quỹ đất công ích của xã, phường và thị trấn;
 5. Đất nhận khoán cho các hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối; Đất do Nhà nước giao
 6. Tổ chức được giao đất để quản lý;
 7. Đất được cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã quản lý để sử dụng công khai.
 8. Đất được phân phối cho cộng đồng dân cư để quản lý; Tự nguyện trả lại đất do vi phạm pháp luật và do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật
 9. Đất sử dụng không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nếu tiếp tục vi phạm;
 10. Đất bị người sử dụng cố ý hủy hoại;
 11. Đất được giao, cho thuê không phù hợp với đối tượng hoặc thẩm quyền;
 12. Đất không được chuyển nhượng hoặc tặng cho mà thay vào đó được nhận chuyển nhượng hoặc tặng cho;
 13. Đất đai được Nhà nước giao đã bị chiếm lấy và lấn chiếm;
 14. Do thiếu bảo vệ chống lại sự lấn chiếm và lấn chiếm, quyền sử dụng đất không được trao cho người sử dụng đất.
 15. Những người sử dụng đất không đáp ứng các nghĩa vụ của Nhà nước và đã bị phạt vì không thực hiện các vi phạm hành chính (ví dụ: không nộp thuế, tiền sử dụng đất…);
 16. Không sử dụng đất;
 17. Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng chưa được sử dụng;
 18. Các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đã bị giải thể, chuyển đến một nơi khác, giảm nhu cầu sử dụng đất hoặc không còn nhu cầu sử Hàng năm, người sử dụng đất thuê của Nhà nước phải trả tiền thuê đất nếu đất bị phá sản, chuyển đến một nơi khác, không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc bị giải thể;
 19. Đất đã chết được sử dụng bởi một cá nhân mà không có người thừa kế;
 20. Đất đai được trả lại tự nguyện bởi những người sử dụng nó;
 21. Đất được giao cho thuê bởi chính phủ, có thời hạn cho thuê nhưng không được gia hạn; Điều kiện cấp sổ đỏ không đáp ứng
 22. Không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc bất kỳ tài sản nào gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) theo quy định của Luật Đất đai 2013, ngoại trừ những trường hợp sau:
 23. Những người sử dụng đất nông nghiệp đã được sử dụng trước ngày 1.7.2004, chẳng hạn như hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2013. Diện tích đất được bồi thường không vượt quá hạn mức giao

cac truong hop bi thu hoi dat nhung khong duoc boi thuong 5 - Có nên đầu tư căn hộ Sun Ponte Residence Đà Nẵng

Khi Nhà nước thu hồi đất nếu mang đủ điều kiện sẽ được bồi thường theo quy định. Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sẽ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong một số trường hợp sau.

Không được bồi thường về đất khi bị thu hồi

Theo Điều 82 Luật Đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất trong 05 nhóm sau sẽ không được bồi thường về đất.

Trường hợp 1: Không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất

Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013 quy định rõ một số trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất. Cụ thể:

– Đất được giao không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân để trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối…).

– Đất được giao cho tổ chức thuộc trường hợp mang thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

– Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách bán hàng đối mang người mang công mang cách mạng).

– Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của cấp xã (đất 5%).

– Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

cac truong hop bi thu hoi dat nhung khong duoc boi thuong 2 - Có nên đầu tư căn hộ Sun Ponte Residence Đà Nẵng

Khi nào Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường?​ (Ảnh minh họa)

Trường hợp 2: Đất được Nhà nước giao để quản lý

Trường hợp 3: Đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai

– Sử dụng đất không đúng mục đích và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

– Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

– Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

– Đất không được chuyển nhượng, tặng cho mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

– Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

– Đất không được chuyển quyền sử dụng mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

– Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối mang Nhà nước (như không nộp tiền sử dụng đất, thuế…) đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

– Đất không sử dụng liên hồi trong 1 thời gian nhất đinh, Cụ thể:

+ Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục;

+ Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục;

+ Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

– Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên hồi hoặc lịch trình sử dụng đất chậm 24 tháng so mang lịch trình ghi trong dự án…

Trường hợp 4: Đất bị thu hồi do chấm dứt sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất

– Tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, được giao đất mang thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất mang nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

– Người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

– Cá nhân sử dụng đất chết mà không tưởng người thừa kế;

– Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

– Đất được Nhà nước giao, cho thuê mang thời hạn nhưng không được gia hạn;

Trường hợp 5: Không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ

Người sử dụng đất mà không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ thì không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ (trường hợp này vẫn được bồi thường).

cac truong hop bi thu hoi dat nhung khong duoc boi thuong 4 - Có nên đầu tư căn hộ Sun Ponte Residence Đà Nẵng

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Vui lòng nhập thông tin của bạn để nhận thông tin Giá và Giỏ Hàng độc quyền từ chúng tôi