Long Hậu Riverside Market Đất nền ngay phố chợ, món hời cho giới đầu tư