Takashi Quy Nhơn

Loại: Căn Hộ Biển

Chủ đầu tư: Danh Khôi

Giá (m²): 35

Tỉnh thành: Quy Nhơn

Số block: 17

Số căn: 10000

Số tầng: 39

Trạng thái: Đang Mở Bán

Loại:

Căn Hộ Biển

Số block:

17

Số tầng:

39

Số căn:

10000

Giá (m²):

35

Tỉnh thành:

Quy Nhơn