Dự án Khu Nhà Ở, Dịch Vụ Thương Mại Thị Trấn Đức Thọ