Vị trí “Trung tâm của Trung tâm” tại Căn hộ chung cư hạng sang The Palace Residence