Vị thế dự án căn hộ Oyster Gành Hào Vũng Tàu đặc biệt nhất Tp. Vũng Tàu