Trải nghiệm căn hộ đa chức năng tại dự án căn hộ cao cấp Oyster Gành Hào Vũng Tàu