The Riverin Thủ Thiêm với thiết kế đẳng cấp, độc đáo