Thành phố Hồ Chí Minh: Cảnh báo tình trạng phân lô, bán nền tại khu đất quy hoạch đường xe lửa

Xem thêm: