Sự uy tính hiện diện qua cái tên căn hộ dự án Oyster Gành Hào