Pax Residence dự án Nhà phố tiện ích đẳng cấp vốn khổng lồ