Những yếu tố then chốt khiến căn hộ dự án The East Gate Dĩ An hút khách