Mật độ căn hộ thấp tại Căn hộ chung cư The Palace Residence