Khu dự án Bà Rịa City Gate Tập Đoàn Hưng Thịnh đáp ứng xu hướng Nhà phố có mật độ xây dựng thấp