Khu căn hộ Oyster Gành Hào Vũng Tàu – Vị trí Vàng giữa lòng Tp.Vũng Tàu