Không gian xanh tại khu căn hộ cao cấp The Palace Residence