Dự án Pax Residence Hòa Bình là Khu đô thị xanh tại trung tâm hành chính Hồ Chí Minh. Gần ngay mặt sông