Dự án căn hộ Oyster Gành Hào Vũng Tàu Sở hữu vị trí chiến lược