Có nên mua Khu dự án Tiến Lộc Garden Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tiến Lộc để ở