Chung cư The East Gate 1 làn sóng BĐS ở cửa ngõ phía đông Sài Gòn