Chủ đầu tư dự án Asiana Capella nhận giải thưởng CĐT danh giá