Căn hộ The Palace Residence được hưởng lợi gì từ vị trí ?