Biệt thự nhà phố và biệt thự G City Nguyễn Hữu Thọ sự lên ngôi của Biệt thự