Bà Rịa City Gate Hưng Thịnh được nhiều khách hàng nước ngoài quan tâm